Vi har p.t. ingen specifikke jobopslag men modtager altig gerne uopfordrede ansøgninger, herunder shippingelevpladsansøgninger.